Vokalisternes agenda for 22/2


Øveaftener

Vokalisterne øver hver onsdag i sognesalen ved Skalborg Kirke.
Der er åbent fra KL. 19 og vi starter kl. 19:15.

Hvis det bliver nødvendigt at aflyse eller ændre en øveaften, vil det blive meddelt via e-mail.


Onsdag den 24. 08.

  Første øveaften


Onsdag den 07.09.

  Øve i kirken (den eneste gang der er planlagt i sæsonen)


Søndag den 25.09.

  Høstgudstjeneste (datoen er blevet ændret fra den 18.)


Onsdag den 30.11.

  Julekoncert i Drachmanshavekl- 16.  Mødetid 14:30


Onsdag den 14.12.

  Vokalisyetrnes eksklusive julekoncert i Skalborg Kirke kl. 19:30 Møde kl. 18.


Søndag den 05.02. 2023

  Kyndelmisse i Hans Efedes kirke kl. 16. mødetid kl.14:30


Søndag den 07.05

  Forårskoncert i Skalborg Kirke kl. 14:30. Mødetid kl. 13.


Torsdag den 18.05. (Kristi himmelfarts dag)

  Friluftsgudstjeneste i Lundby Krat kl. 11. Mødetid ca. kl. 09.